FASAB Bygg, Bygg och Fastighetsservice i Sälen AB, grundades 1994 och har sedan dess haft sin huvudsakliga verksamhet i Sälen med omnejd.

 
Personal

Våra medarbetare är erfarna och kompetenta bygghantverkare. Vi jobbar med raka puckar och högt i tak. Nöjda kunder är vårt viktigaste mål. Vi har för närvarande 17 anställda.

 
Affärsidé

Vi reparerar och underhåller fastigheter samt bygger nytt utifrån kundens unika behov.
Varje dag strävar vi för att du som kund skall bli nöjd och uppskatta vårt professionella sätt att utföra ditt uppdrag.

 
Kvalitet

För oss är kvalitet detsamma som att infria dina förväntningar
Dina önskemål är ledstjärnan för hur vi löser uppdraget.
Därför ställer vi alltid frågan: Vad vill du?
Utifrån detta frågar vi oss själva: Hur kan vi tillmötesgå din önskan?
När vi är överens gör vi alltid en skriftlig överenskommelse om vad uppdraget omfattar mm.
När uppdraget är slutfört gör vi en slutbesiktning för att förvissa oss om att dina önskemål är åtgärdade på ett tillfredsställanden sätt.

 
Vår värdegrund

Vi jobbar endast med ”vita” jobb och medarbetare med hög yrkeskompetens. När vi inte klarar att hålla vad vi lovat kontaktar vi kunden och informerar om avvikelse med det snaraste. Du skall alltid kunna lita på oss, känna att du blir bemött med respekt och att vi alltid gör vårt yttersta för att hitta lösningar på problem som uppstår.

För oss är alla människor lika värda.

   
Verksamhetspolicy

Vi följer svensk standard för Ledningssystem ISO 9001,Miljöledningssystem ISO 14001.