Nyproduktion av fritidshus

Nyproduktion av fritidshus i ett liftnära område i Sälenfjällen

Markplanering
Markplanering
Förberedning
Förberedning för isolering och gjutning
Isolering
Gjutning av plattan
Gjutning av plattan
Grunden börjar byggas
Grunden i produktion
Grunden i produktion
Grunden byggs med Jackon
Jackon Thermomur
Fönster
Undervåning
Del av väggar i underplan
Undervåningen har fått tak
Hela huset är nu inbyggt i ett vädertält
Unvändigt förstätter uppbyggnad
Del av övervåning
Taket med träbalkar
Trä- och stålbalkar i taket
Taket